Aktuální opatření k účasti na činnosti DDM

Aktuální opatření k účasti na činnosti DDM

22.11.2021

S účinností od 22. 11. 2021 se účast na činnostech DDM řídí těmito pravidly:

Zájmové kroužky a kluby (dle přehledu kroužků) pracují v rámci neměnných kolektivů v počtu do 20 osob a nevztahují se na ně další opatření mimo již stávajících  - DDM vede evidenci osob účastnících se těchto činností včetně kontaktů.

Nepravidelné činnosti - akce:

* děti do 12 let se jich mohou účastnit bez omezení

* mládež od 12 do 18 let dokládá jednu z těchto možností:

  • potvrzení o příslušném očkování
  • potvrzení o prodělání nemoci covid-19 (ne starší 180 dnů)
  • potvrzení o absolvování PCR  testu s neativním výsledkem (ne starším 72 hodin od provedení testu)
  • potvrzení o nemožnosti podrobit se příslušnému očkování
* dospělí od 18 let dokládají jednu z těchto možností:
  • potvrzení o příslušném očkování
  • potvrzení o prodělání nemoci covid-19 (ne starší 180 dnů)
  • potvrzení o nemožnosti podrobit se příslušnému očkování
Děkujeme za pochopení, tým DDM
 
 

Zpět