Online přihláška na zájmové kroužky

Zpět na webové stránky DDM BÍLINA


Zájmový kroužek*
   
Způsob platby*
-
   
Jméno a příjmení*
Adresa* (ulice, čp, město)
Rodné číslo*

Zdravotní pojišťovna

Státní občanství*
Škola*
   
Jméno a příjmení zákonného zástupce*
Telefon zákonného zástupce*
   
E-mail*
   
Zdravotní stav, zdravotní obtíže,
sociální znevýhodnění*
Po ukončení činnosti dítě
odchází samo bez doprovodu*
   
*