Online přihláška na zájmové kroužky

Zpět na webové stránky DDM BÍLINA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci, vel voluptatum fugiat dolorum et earum asperiores eaque modi magni error illum quod officia id delectus voluptatibus optio consequuntur iusto debitis! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Alias, quisquam iusto eligendi sed delectus totam sit aliquam. Officia, ex, alias, deserunt, ratione reprehenderit id ea iusto praesentium similique maiores eos?


Zájmový kroužek*
   
Způsob platby*
-
   
Jméno a příjmení*
Adresa* (ulice, čp, město)
Rodné číslo*

Zdravotní pojišťovna

Státní občanství*
Škola*
   
Jméno a příjmení zákonného zástupce*
Telefon zákonného zástupce*
   
E-mail*
   
Zdravotní stav, zdravotní obtíže,
sociální znevýhodnění*
Po ukončení činnosti dítě
odchází samo bez doprovodu*
   
*