Online přihláška na tábory

Zpět na webové stránky DDM BÍLINA


Tábor*
   
Způsob platby*
-
   
Jméno a příjmení*
Adresa* (ulice, čp, město)
Rodné číslo*

Zdravotní pojišťovna*

Státní občanství*
Škola*
   
Jméno a příjmení zákonného zástupce*
Telefon zákonného zástupce*
   
E-mail
   
Zdravotní stav, zdravotní obtíže,
sociální znevýhodnění*
   
Člen zájmového kroužku DDM Bílina*
   
*