Dům dětí a mládeže Bílina

Úvodní strana > Novinky > Informace o provozu DDM >

Informace o provozu DDM

DDM je v současné době uzavřen nařízením vlády - viz. níže. 
K OPĚTOVNÉMU ZAHÁJENÍ ČINNOSTI DOJDE V PONDĚLÍ 7. 12. 2020
O dalších změnách týkajících se upřesněného režimu jednotlivých kroužků a klubů - vás budeme informovat.

Obecné informace k provozu DDM - zdroj: MŠMT -  k nahlédnutí zde

Prezenční činnost střediska volného času - domu dětí a mládeže 
 • je povolena do 10 účastníků
 • je zakázán zpěv a sportovní činnost s výjimkou oborů, ve kterých je zpěv a sportovní činnost stěžejní součástí rámcového vzdělávacího programu, v případě střediska volného času s výjimkou činností, při kterých je zpěv nebo sportovní činnost podstatou zájmového vzdělávání
 • nadále je možné konat individuální konzultace
 • účastníci a zaměstnanci  DDM (i další osoby pohybující se ve školském zařízení) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách DDM
 • je-li nezbytné, aby účastníci při činnosti viděli na ústa pedagoga, je možné jeho ochranu nosu výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob
 • ve vnějších prostorách DDM se povinnost řídí aktuálně platnými obecnými pravidly
 • v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tanec, sportovní aktivity) – tam, kde jsou povoleny, nemusí žáci nosit roušku.  
 • vstup třetích osob (mimo účastníky a zaměstnance) do prostor školského zařízení je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dalšími účastníky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků, členové zkušebních komisí, kontrolní orgány (např. ČŠI), pracovníci školského poradenského zařízení, krajské hygienické stanice, studenti v rámci praxí, osoby zajišťující zásobování, případně další nezbytné služby.  

Omezení provozu škol a školských zařízení od 7. prosince

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda omezuje s účinností ode dne 7. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod.

6. provoz středisek volného času, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost účastníků na tomto zájmovém vzdělávání s výjimkou vzdělávání za přítomnosti nejvýše 10 účastníků,

11. provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání, s výjimkou:

 • a) mateřských škol,
 • b) oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol a oborů základních uměleckých škol, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či studijního programu,
 • c) středisek volného času při činnostech, při kterých je sportovní činnost podstatou zájmového vzdělávání,Omezení provozu škol a školských zařízení od 30. listopadu

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda omezuje s účinností ode dne 30. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod.

6. provoz středisek volného času, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání s výjimkou individuální konzultace nebo vzdělávání,


https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#skoly_30_11

Připravujeme pro vás jarní prázdniny!

Jarní prázdniny v okrese Teplice začínají v pondělí 8. března 2021. Děti se budou každý den (od pondělí do pátku) moci přihlásit do jedné ze tří skupin o 10 účastnících s j…
zobrazit celý článek

Klientské centrum DDM

KLIENTSKÉ CENTRUM našeho administračního systému DOMEČEK VÁM UMOŽNÍ: Přihlašovat sebe/ své děti na akce pomocí jednoho účtu z počítače, mobilu,.. na zájmové kroužky, t&aacu…
zobrazit celý článek

Tříkrálová cesta

Soutěž Tříkrálová cesta skončila. Celkem všechny tři krále našlo 92 dětí, s nimi maminky, tatínkové, babičky, dědečkové,... Hledaly děti samotné, rodiny, školky i školy. Mezi nim…
zobrazit celý článek