Dům dětí a mládeže Bílina

Úvodní strana > Novinky > Dům dětí a mládeže také pomáhá >

Dům dětí a mládeže také pomáhá

Dům dětí a mládeže v Bílině také pomáhá

 V návaznosti na usnesení vlády České republiky a v součinnosti s městem Bílinou, byl Dům dětí a mládeže Bílina určen hejtmanem Ústeckého kraje jako zařízení, které bude vykonávat nezbytnou péči o děti věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb.

dětská skupina:

·         má maximální kapacitu 15 dětí

·         je zřízena s platností od 23. března 2020 do odvolání

·         provoz: podle požadavků rodičů po všechny dny v týdnu v čase od 6:00 do 18:00 hod.

·         přihlašování dětí probíhá nejpozději do 9:00 hod. předchozího pracovního dne - tak aby mohla být zajištěna péče

o   přihlašování probíhá prostřednictvím adresy: krista.sykorova@ddmbilina

§   rodič zašle následující údaje: jméno, příjmení, datum narození a bydliště dítěte

§  uvede případné potravinové alergie a zdravotní omezení

o   požadovanou dobu péče (dny a časový rozsah), svého zaměstnavatele a telefonní kontakt

·         péči zajišťujeme pro Bílinu a obce v ORP Bílina: Ledvice, Hostomice, Hrobčice, Lukov, Měrunice, Ohníč, Světec

·         úplata se v tomto případě nehradí, a to ani za stravování

příchod dětí:

·         do DDM dítě doprovází a chodí vyzvedávat pouze 1 dospělý, který při příchodu podepíše potvrzení o bezinfekčnosti

·         dospělá osoba vstupuje pouze za první uzavřené dveře

·         oba – dospělý i dítě - budou vybaveni ochrannou rouškou

o   pokud dítě nebude mít roušku, bude mu textilní, nebo jednorázová rouška  po dobu pobytu poskytnuta

stravování:

·         dětem  bude poskytnut dovezený oběd, který poskytuje město Bílina

·         svačinu si děti přinesou vlastní - je nutná vlastní podepsaná  uzavíratelná láhev na pití

vybavení dětí:

·         doporučujeme dát dítěti dezinfekční gel na ruce, pohodlné oblečení, přezuvky, sportovní obuv do tělocvičny, papírové kapesníky – vše je nutno označit jménem dítěte

 Pro děti je každý den připravený program. Děti si hrají v herně, která je plně vybavena. Dále využívají naší novou hernu se stolním fotbálkem, tělocvičnu, učebnu PC, ale i si hrají na venkovním hřišti. Již proběhlo několik výtvarných dílen, pečení a zdobení perníčků, velikonoční nadílka a mnoho dalších aktivit. Snažíme se dětem co nejvíce zpříjemnit čas strávený u nás.

Dále jsme se také zapojili do šití látkových roušek, které pravidelně odevzdáváme na Městský úřad v Bílině. Také u nás vzniklo místo, kde si každý může vzít zdarma roušku před vchodem do DDM, každý den od 6:30 do 15:30 hodin.

Všem přejeme pevné zdraví a doufáme, že se brzy uvidíme.


 

Přihlašování na zájmové kroužky 2020 - 2021

začíná v pondělí 1. 6. 2020 v 9:00 hodin, nově prostřednictvím Klientského centra našeho informačního systému. Pokud nyní kliknete na naší úvodní stránce na tlačítko…
zobrazit celý článek

Provoz recepce - aktualizováno!

Pondělí + středa: 9:00 - 17:00 hod. úterý, čtvrtek, pátek: 9:00 - 13:00 hod. Osobní návštěvu v recepci je nutné předem domluvit: tel. 417 821 577, nebo recepce@ddmbilina.cz…
zobrazit celý článek

Hledáme novou kolegyni/kolegu!

Baví vás práce s dětmi, mládeží i dospělými? Máte zajímavé koníčky? Rádi předáváte své zkušenosti a  dovednosti? Jste tvořivý a kreativní člově…
zobrazit celý článek