Dům dětí a mládeže Bílina

Úvodní strana > Novinky > Zařízení pro děti rodičů IZS - ukončení k 15. 5. 2020 >

Zařízení pro děti rodičů IZS - ukončení k 15. 5. 2020

Aktualizace k 13. 5. 2020

Vzhledem k ukončení nouzového stavu k datu 17. 5. 2020 bude činnost dětské skupiny ukončena v pátek 15. 5. 2020.

V návaznosti na usnesení Vlády České republiky č. 219, ze dne 15. března 2020, a v součinnosti s městem Bílinou, byl Dům dětí a mládeže Bílina určen hejtmanem Ústeckého kraje jako zařízení, které bude vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníci ozbrojených sil. 

Od 5. 5. 2020

je v platnosti výjimka v nařízení vlády ohledně nošení roušek vtahující se i na tuto dětskou skupinu: děti ani pedagogové ji nemusí mít, pokud činnost probíhá v rámci jedné místnosti, nebo pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m. Text nařízení je ke stažení zde.

Od 24. března 2020 se tato služba vztahuje i na děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb.

Od 17.4.2020 dochází k rozšíření i o děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnáni

 • v orgánech Finanční správy České republiky
 • ve Finančním analytickém úřadu
Dětská skupina s maximální kapacitou 15 dětí je zřízena s platností od 23. března 2020 do odvolání. 
 • Péče spočívající ve vhodné zájmové činnosti, dozoru a dohledu,  bude poskytována podle požadavků rodičů po všechny dny v týdnu v čase od 6:00 do 18:00 hod.
 • Do DDM dítě doprovází a chodí vyzvedávat pouze 1 dospělý, který při příchodu podepíše potvrzení o bezinfekčnosti. Oba – dospělý i dítě - budou vybaveni ochrannou rouškou. Pokud dítě nebude mít roušku, bude mu textilní rouška  po dobu pobytu poskytnuta. Při odchodu ji odevzdá pro následnou dezinfekci.
 • Pečující osoba přeměří bezdotykovým teploměrem dítěti teplotu. V případě zvýšených hodnot jej do budovy nevpustí.  
 • Dětem bude poskytnut dovezený oběd, který poskytuje město Bílina. Svačinu si přinesou vlastní. Je nutná uzavíratelná láhev na pití. 
 • Doporučujeme dát dítěti dezinfekční gel na ruce, pohodlné oblečení, přezuvky, sportovní obuv do tělocvičny, papírové kapesníky. Vše, prosím, označte jménem dítěte! 
 • DDM bude krajským úřadem vybaveno ochrannými pomůckami (ústenky, roušky, respirátory). 
 • Zřizovatel již DDM pro tuto činnost poskytl čističku vzduchu a poskytne zvláštní finanční prostředky na dezinfekci a další náklady v souvislosti s epidemií.
 • Přihlašování dětí probíhá nejpozději do 9:00 hod. předchozího pracovního dne - tak aby mohla být zajištěna péče. Na adresu: krista.sykorova@ddmbilina rodič zašle následující údaje: jméno, příjmení, datum narození a bydliště dítěte. Uvede případné potravinové alergie a zdravotní omezení. Dále požadovanou dobu péče (dny a časový rozsah), svého zaměstnavatele a telefonní kontakt.
 • Péči zajišťujeme pro Bílinu a obce v ORP Bílina: Ledvice, Hostomice, Hrobčice, Lukov, Měrunice, Ohníč, Světec. 
Úplata se v tomto případě nehradí, a to ani za stravování.
Rozhodnutí hejtmana Ústeckého kraje

 


Provoz recepce - aktualizováno!

V době letních prázdnin je recepce otevřena pro veřejnost každé pondělí a středu v době od 15:00 do 18:00 hod. Kontakty: tel.: 417 821 577 mobil: 774 821 111  recepce@ddmbilina.cz …
zobrazit celý článek

Některé zájmové kroužky jsou již obsazené

I když prázdniny teprve začaly, zájmové kroužky se nám plní :-) Obsazené již jsou: Baletní školička s Lucií Danyi Fotomodelky  Sporťáček 1 Sporťáček 2 - oba s Martinou Boučkovou…
zobrazit celý článek

Přihlašování na zájmové kroužky 2020 - 2021

začalo v pondělí 1. 6. 2020 v 9:00 hodin, nově prostřednictvím Klientského centra našeho informačního systému. Pokud nyní kliknete na naší úvodní stránce na tlačítko PŘIHLÁ…
zobrazit celý článek