Dům dětí a mládeže Bílina

Úvodní strana > Novinky > Příměstské tábory DDM Bílina 2020 - pozor změny!!! >

Příměstské tábory DDM Bílina 2020 - pozor změny!!!

DDM Bílina získal  na příští tři roky letních prázdnin finanční dotaci z Operačního programu Zaměstnanost pro realizaci celkem 24 příměstských táborů do roku 2022.
Díky této dotaci můžeme v letech 2020 - 2022  pro jeho účastníky připravit tábor zajímavější a atraktivnější. Pořídíme nové sportovní a výtvarné potřeby, herní prvky a vybavení pro mediální techniku. I když dochází nárůstu cen služeb a materiálu spojených s pořádáním těchto táborů - nedojde po dobu konání projektu k navýšení jejich ceny.
Získali jsme víc jak 500 000 Kč!
 • trampolína velká venkovní
 • skákací boty dětské
 • koloběžky Freestyle
 • trojkoloběžky
 • kuše a luky s terčem
 • pistole Nerf
 • velké hopsací koníky
 • notebooky, kameru, fotoaparát a další mediální techniku
 • velké množství výtvarných a sportovních potřeb
 • a další překvapení pro vaše děti...

Operační projekt Zaměstnanost - Příměstské tábory DDM Bílina je určen rodičům, kteří jsou:
 1. pracovně aktivní = zaměstnáni
 2. hledají zaměstnání = v evidenci úřadu práce
 3. jsou v procesu vzdělávání či rekvalifikace

Jako ke každému projektu, tak i k tomuto, je potřeba doložit předepsanou dokumentaci. Ze strany rodičů se jedná o následující dokumenty:

 1. Přihláška dítěte/dětí do tábora - v režimu projektu -  najdete zde
 2. Smlouva o poskytování služeb péče o děti - ke stažení zde
 3. Potvrzení o vazbě rodičů na trh práce - dokládají oba rodiče! Toto potvrzení nesmí být starší 2 měsíců před nástupem do tábora!

          Zákonný zástupce si vybere jedno z potvrzení dle své aktuální situace:

  • Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce - Potvrzení o pracovně právním vztahu - ke stažení zde
  • Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce - Potvrzení o studiu či účasti na rekvalifikaci - ke stažení zde
  • Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce - Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce - ke stažení zde
  • Podnikající rodiče - Potvrzení z ČSSZ - ke stažení zde nebo zde
   • Pokud spolu rodiče nežijí ve společné domácnosti, pak dokládá potvrzení pouze ten rodič, kterému je dítě svěřeno do péče. Namísto druhého potvrzení doloží o této skutečnosti Čestné prohlášení - ke stažení zde
 1. Monitorovací list podpořené osoby - ke stažení zde  - vyplňuje pouze jeden z rodičů

Vše je ke stažení na našich webových stránkách (viz. odkazy výše), nebo zde: http://www.ddmbilina.cz/obsah/dokumenty-ke-stazeni/21/11/

, formuláře v listinné podobě máme připraveny k vyzvednutí na recepci DDM.

Pokud se vaše dítě zúčastní v daném roce více táborů, samozřejmě potvrzení od zaměstnavatele a monitorovací list odevzdáváte je jeden!!

Moc děkujeme za vaší spolupráci a věříme, že si vaše děti prázdniny v našem domečku užijí.
Sobotní oslavy DDM Bílina přesouváme na květen 2021!

Okolnosti posledních dnů nás přiměly k přesunutí oslav 60. výročí DDM Bílina, kterých se měla v našich vnitřních prostorách zúčastnit stovka současných i bývalých zaměstnan…
zobrazit celý článek

Dnešní akci - Zahájení školního roku

pro vás máme téměř připravenu. Ještě přineseme všechny pomůcky na výtvarné dílny, modeláři už připravují autodráhu, stánek s cukrovou vatou už má také připraveno, .... S…
zobrazit celý článek

Často se ptáte:

"Jak to bude s úplatou za kroužky a akce, když:    bude domeček z důvodu koronaviru zavřený, nebo když se budu bát posílat dítě do kolektivu?" A my odpovídáme: "V obou případech vám na z&…
zobrazit celý článek